Culture Film &Theater Poetry & Books

ANOTHER INTERNATIONAL AWARD FOR PHATHISA NYATHI

REPORTER_Bhekinkosi TshumaMulti-award winner and Historian guru Phathisa Nyathi will be honoured by British Zimbabwe Society (BZS) in a lifetime achievement Award this year for his significant role in arts and culture.Receiving a legendary award from NAMA last month, Nyathi’s works were still at go of being glorified but.Phathisa Nyathi will the first recipient of the […]

Culture Poetry & Books

I HAVE BECOME A 7th PRIORITY.

Leviki yothando isiphela,Ngemva kweyisithupha or so iminyaka siyakhela.Mhlawumbe ngelesikhombisa, emnyakeni wesikhombisa lokhu ngakukhombisayo, kumele ngiyiyeke leyi indabaNgidinge ongangikhombisa entsha indlela yeceleni.Iyadingakala ngoba isikhathi sitsho lokho!Isifiso sasikhona,then kwaqala indaba yokukhula kwakho,like yasikwenza uzizwe usungongcono njalo ulamabuko amahle, kwasekusithi ngokunjalo wathandathanda wantonly,Injongo nguwe wedwa owawuyazi njalo uyikholelwa, Engingakwenza mina yikucabangela kodwa ngeke kubeleqiniso obviously. Otherwise, ngakubona usuyilokho […]

Culture Poetry & Books

Living in the present for the future.

You’re down, you’re tired, you’re hurting, you’re bleeding, you’re regretting, you’re crying, you’ve somehow lost your way. You’ve given someone’s negative opinion of you far too much credit. You’ve let a failed relationship, failed marriage and failed friendship make you fearful of connecting again. You’ve allowed someone’s poor treatment of you to shift the way […]

Poetry & Books

Do not let it break you

We all have passed through those dark moments in our lives. We have learnt most of our lessons the hard way. We have been disappointed and betrayed to a point that we felt it was the end of us. We have cried bitter tears filled with anger. Through all those difficult moments I just want […]